Folyóirat azoknak, akik szívesen velünk tartanak történelmi barangolásainkon

A 2008/2. szám tartalomjegyzéke

Műhely
LOVÁSZ EMESE: A diósgyőri vár.................................................................4
LASZLOVSZKY JÓZSEF: Ősbuda, Ős-Budavár 2. ....................................8
OROSZ KRISZTINA: Középkori várkonyhák Magyarországon.................12
SÓFALVI ANDRÁS: Telekfalvi ásatások....................................................16
TEREI GYÖRGY-GYŐZŐ ESZTER: Az Árpád-kori Kána falu
temploma Budapest határában.....................................................................20

Galéria
CSORBA CSABA: Szalónak vára ................................................................25
VIRÁG ZSOLT: A szepesgörgői Csáky-kastély...........................................28

Krónika

FERENCZY SÁNDOR JÓZSEF: Egy vár az északi határnál: Palocsa.....23
KÖNTZEY MERCEDES: Drahotuszky Ferenc rajzai...................................29
MAJOR BALÁZS: A lovagrendek erődítései................................................32
DEMETER PÁL-NÁZER ÁDÁM: A pétervásárai Keglevich-kastély........36

Útikalauz
KARCZAG ÁKOS: Mljet: kolostor a Nagy-tó szigetén.................................38
CSORBA CSABA: Gondolatok a gyulai várról.............................................42
JOSEF SCHÖNWÄLDER: Gutenstein vára (Alsó-Ausztria),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,44

Kaleidoszkóp
Médiaismertető . ................................................. ......................................... . 47
Eseménytár. . . .............................................................................. .................. 49
Rejtvény. . . . ............................................................................... ................. . . 50

 Vissza